Renovatie en vervanging van de sportvelden

Lees hieronder alle informatie hierover

 

Update renovatie sportvelden

Er is weer meer nieuws vanuit de werkgroep Renovatie Sportvelden. In het weekend van zaterdag/zondag 17/18 juni 2017 sluit Conventus het seizoen 2016-2017 af. Een weekend later is Albatros aan de beurt met haar seizoen afsluiting.

Op woensdag 28 juni 2017 gaat de schop de grond in. Als het goed is, dan wordt in de week van 28 augustus de nieuwe velden opgeleverd. Men verwacht op vrijdag 1 september 2017. Dus volgens planning zijn de velden weer gereed voor het eerste speelweekeinde van 2/3 september 2017.

 

Voor de zekerheid hebben de besturen van Conventus en Albatros bij het KNKV afgestemd, dat dit eerste speelweekend geen thuiswedstrijden zijn. Zeker bij het wedstrijdkorfbal (KS1 en KS2). Voor de breedtekorfbalwedstrijden (alle andere (jeugd)teams) wordt een week van te voren beslist of deze wedstrijden worden omgezet, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Wat het NHV betreft, vinden er nog gesprekken plaats. De handballers worden hierover nog nader bericht.

 

De voorbereiding op het seizoen 2017-2018 zal dus niet op eigen terrein kunnen plaatsvinden. Met de gemeente Zwijndrecht is er overleg voor het gebruik van de sporthal(len). Voor de selectieteams zal een externe locatie gezocht worden. Voor de andere teams is dan voorbereiden in de sporthal een mogelijke optie. De oefenwedstrijden zullen dus vanzelfsprekend buiten Zwijndrecht gespeeld worden.

 

Op zaterdag 27 mei 2017 staat een klusjes dag op het programma. Reclameborden moeten worden verwijderd, het paarse hok moet gesloopt worden en wellicht nog meer werkzaamheden. Wil je meehelpen ? Graag, neem contact met ons op !!!!

Voor onze accommodatie zal de renovatie op hoofdlijnen de volgende veranderingen plaatsvinden:

 

1. Nieuwe wedstrijdkunstgrasvelden met de nieuwe afmetingen

2. Nieuw handbalveld

3. Nieuwe kunstgrasvelden achterin met mogelijkheden voor de handbal (trainen), sprintbaan, zandbak         en jeu de boule-baan

4. Vernieuwing lichtinstallatie (lichtbakken), met meer lichtinhoud.

5. Nieuw “paars hok”.

6. Nieuwe dug-outs

7. Nieuw materiaal, zoals wedstrijdkorfbalpalen en manden, handbaldoelen (vast en los), netten.

8. De materiaalcontainers verdwijnen, daarvoor komt in de plaats een nieuw berghok.

9. Nieuwe omheining

10. Apart hekwerk om de velden. De oude reling verdwijnt.

11. De korfbalballen en handbalballen zullen onder gebracht worden bij de VVG, zodat beide                               verenigingen gebruik kunnen maken elkaars materiaal (behalve het handbalmateriaal).

 

 

Tot zover de nieuwe ontwikkelingen. Vragen en/of opmerkingen ? Chantal Buster en ondergetekende zijn de leden van de werkgroep en dus jullie contactpersonen.

 

Jos de Kok

Werkgroep Renovatie Sportvelden Develstein.

Renovatie en vervanging sportvelden 

 

Een jaar geleden is er gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de kunstgrasvelden en het handbalveld. Chantal Buster en ondergetekende zijn de vertegenwoordigers van Conventus binnen een grote werkgroep. Dit vraagt momenteel veel aandacht. Deze week zal de gemeenteraad van Zwijndrecht definitief een besluit nemen. In de Zwijndrechtse media is er al veel aandacht besteed aan de mitsen en maren (financieel, wifi, geluidsinstallatie, aanleg krachtstroom, vervanging opslagruimten – paarse hok en containers). De verwachting is wel dat de beslissing positief zal uitvallen.

De planning is nu, dat vanaf 29 juni 2017 gestart wordt met de vervangings- en aanpassingswerkzaamheden. Eerder kan waarschijnlijk niet door schoolactiviteiten (herexamens, toetsen, enz.) Ook de planning is, dat deze werkzaamheden afgerond worden eind augustus 2017 (laatste week), zodat de veldcompetitie kan worden gestart op de nieuwe velden. Maar dat zal wel een race tegen de klok worden (weers- en onvoorziene omstandigheden).

Echter voor het zover is, moet er nog wel veel werk worden verzet. Er worden binnen Conventus (en Albatros) vrijwilligers gezocht voor enige voorbereidingswerkzaamheden, zoals:

  1. Sloopwerkzaamheden (bijvoorbeeld paarse opslaghok)

  2. Reclameborden demonteren

  3. Materiaal overbrengen

  4. Voorkomende werkzaamheden
     

De planning is, dat er gestart wordt met deze voorbereidingswerkzaamheden op zaterdag 27 mei 2017. Belangstellenden kunnen zich nu al opgeven en als je gevraagd wordt, hoopt het bestuur op een ieder een beroep te kunnen doen.

 

Ook een vorm van aandacht zal de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn. Deze kunnen dus niet plaatsvinden op ons eigen terrein. Een mogelijke oplossing is dat (enige) teams de voorbereidingen starten in de sporthal. Voor de andere teams (zoals bijvoorbeeld de selectieteams) zal een externe locatie worden gezocht. Ook (eventuele) oefenwedstrijden zullen op vreemde bodem worden afgewerkt.

 

Vragen, op- en aanmerkingen, opgaven, enz. ? Vraag het aan Chantal of ondergetekende.

 

Namens het bestuur,

 

Jos de Kok