Lid worden?

Hieronder staat vermeld hoe je lid kunt worden van onze jeu-de-boules tak, maar je kunt je natuurlijk ook meteen aanmelden

Schrijf je nu in!
Hoe word ik lid?

Eens komen kijken?

Voordat je lid wordt kun je vrijblijvend meedoen om te kijken hoe het bevalt. Meld je dan even aan om mee te doen via boules@svconventus.nl. Op de volgende dagen zijn onze jeu-de-boulers aanwezig:

Dinsdagavond van ​18.00 tot 22.00

Vrijdagavond van 18.00 tot 22.00

Zaterdagmiddag van 12.00 tot 17.00

Voor de woensdagmiddag en in de zomervakantie wordt in overleg bekeken wat er mogelijk is.

Aanmelden voor jeu-de-boules?

Als je lid wil worden, download je dit formulier van de website. Een formulier is voor de aanmelding bij SV Conventus en de NJJB. Na aanmelding en goedkeuring krijg je een licentiepasjes uitgereikt. Je kan het formulier inleveren in de kantine of bij het secretariaat. 

 

Secretariaat sv Conventus:

Miranda Offermans

Oosterschelde 7

3332 VC  ZWIJNDRECHT

0614849136

secretaris@svconventus.nl 

€ 7,50 korting op alle

lidmaatschappen

Contributie

De contributie is bij jaarlijkse vooruitbetaling verschuldigd. Contributieplicht blijft na opzegging aanwezig tot 1 januari van het opvolgende jaar. De voorkeur is om de vereniging te machtigen om de contributie jaarlijks af te (laten) schrijven. Bij eigen betalingsinitiatief moet je zelf zorgen voor tijdige (vooruit)betaling (IBAN: NL27RABO0161015883). Er worden geen rekeningen en/of acceptgiro's verzonden. Bij achterstand wordt er

€ 1,00 extra in rekening gebracht (administratiekosten).

 

Opzegging

  • Het verenigingsjaar voor jeu-de-boules loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden

  • Uiterlijk op 30 november van het jaar, maar het liefst voor 1 november in verband met het inplannen van het nieuwe seizoen. 

  • Indienen van de beëindiging van het lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail bij het secretariaat:

Miranda Offermans

secretaris@svconventus.nl

of een mail naar: ledenadministratie@svconventus.nl 

 

De opzegging van je lidmaatschap is pas geldig, wanneer je een bevestiging hiervan hebt ontvangen (per e-mail en/of schriftelijk) van de ledenadministratie.

 
Hoeveel bedraagt de contributie?