top of page
Zoeken
  • svconventus

Contributie-aanpassing per 1 november 2016


Beste leden,

Tijdens de JALV van vorig jaar (2015) is er besloten om de contributieberekening te bepalen aan de hand van een verenigingsdeel en sportkosten (bondscontributies aan de beide sportbonden). Tevens is er toegezegd deze contributies jaarlijks aan te passen aan de hand van de dan geldende afdrachten. Tijdens de onlangs (8 oktober 2016) gehouden Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dan ook besloten om de volgende contributies te hanteren voor het seizoen 2016-2017. Dit zal niet met terugwerkende kracht vanaf 1 juli alsnog worden geïnd. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd met ingang van 1 november 2016. Degene die (nog) handmatig hun contributie voldoen, is mijn vriendelijk verzoek dit ook aan te passen. Via de machtiging gaat dit automatisch.

Met groeten,

Jos de Kok, penningmeester.

Klik hier voor de nieuwe contributies per 1 november 2016


81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page