top of page
Arbitrage

Elke korfbal- en handbalwedstrijd moet gefloten worden. En natuurlijk willen wij allemaal dat er ‘een goede scheids’ op deze wedstrijden staat. Bij de allerkleinste jeugd is dat iemand die als een wedstrijdleider optreedt en misschien wel de kleintjes ook een beetje coacht; in de top verwachten we dat er iemand ‘zijn mannetje (of vrouwtje)’ staat, onpartijdig is en met weerstand kan omgaan.

Arbitrage bij Conventus

Elke korfbal- en handbalwedstrijd moet gefloten worden. En natuurlijk willen wij allemaal dat er ‘een goede scheids’ op deze wedstrijden staat. Bij de allerkleinste jeugd is dat iemand die als een wedstrijdleider optreedt en misschien wel de kleintjes ook een beetje coacht; in de top verwachten we dat er iemand ‘zijn mannetje (of vrouwtje)’ staat, onpartijdig is en met weerstand kan omgaan.

Het goed fluiten/leiden van wedstrijden is niet iedereen gegeven. Toch kan het fluiten/leiden van wedstrijden erg leuk zijn. Als je beschikt over de juiste spelregelkennis en je weet deze toe te passen tijdens wedstrijden, gecombineerd met de juiste houding ten opzichte van spelers/coaches/publiek, kan je een heel eind komen en loop je er niet zelden tegenaan dat je na afloop hoort: “Lekker gefloten, Scheids!” Dat is de ultieme kick voor een scheidsrechter; of je nu de F-jes fluit of in de top van het wedstrijdhandbal of - korfbal.

De sportbonden/verenigingen werken met het Masterplan Arbitrage. Dat betekent, dat wij er naar streven om elke wedstrijd (in ieder geval in het top- en wedstrijdkorfbal/handbal) te laten leiden door een opgeleide, neutrale  scheidsrechter. De wedstrijden in het breedtekorfbal en breedtehandbal worden gefloten/geleid door scheidsrechters van de eigen vereniging (intern). Bij Conventus spelen we met 4 teams in het wedstrijdhandbal/korfbal en dat betekent dat we ook zelf neutrale scheidsrechters zullen moeten leveren om bij andere verenigingen wedstrijden (extern) te fluiten/leiden. Op dit moment werkt Conventus met de volgende  scheidsrechters en beoordelaars:
 

Korfbalscheidsrechters:
 

Michael Dooren, Mylene van Hemert, Jaimy Hill, Stefan Hoppel (extern), Rowie Kiel, Jos de Kok (extern en intern), Thijs Kraaijeveld, Iris Meerman, Jordy van Noorloos, Hannie Pellikaan, Jeroen van de Pol, Luuk van de Pol, Cock Prins, Ilona Schreuders, Thomas Streefkerk, Flynn Verhoeven, Ellen Verschoor, Lex van Werkhoven, Theo Winters (extern en intern)

 

Handbalscheidsrechters:

Jeugdscheidsrechters: Alex Krabbendam, Dunja Berkhout, Bianca Noordhuizen, Ilonka Luksen, Brigitte van Houten, Sandra van Oosten, Kevin van Oosten, Corina Brand, Marja Schutte, Chantal Buster

 

Senioren thuis: André de Waal, Brent Kool, Bart Keijzer, Corinne de Rooij, José Narvaez, Lindsey Slot, Stefan Roos

 

Bondscheidsrechters: Klaas Kauffeld, Marco Bosma, Dirk Severin

 

Bovengenoemde  leden zorgen er voor dat we voldoen aan onze (externe) verplichtingen om namens Conventus handbal- en korfbalwedstrijden te fluiten/leiden en……….. ze vinden het ook erg leuk om te doen!

Op het gebied van Arbitrage onderkennen we nog een aantal belangrijke functies, naast de hierboven genoemde NHV/KNKV scheidsrechters, die bij Conventus worden uitgevoerd en waar steeds mensen voor nodig zijn. Niet onbelangrijk om te noemen, voor al deze functies kun je vanuit Conventus bij het KNKV/NHV opleidingen volgen die door Conventus worden bekostigd.

 

  1. KNKV/NHV Scheidsrechter: het fluiten van wedstrijden namens Conventus. Je wordt na een gedegen opleidingstraject en examen ‘op naam’ aangewezen door het KNKV of NHV als neutrale scheidsrechter.

  2. KNKV/NHV Verenigingsscheidsrechter: Het fluiten van breedtekorfbal- en breedtehandbalwedstrijden bij Conventus in de senioren en junioren.

  3. KNKV/NHV Jeugdscheidsrechter EF en BCD. Het fluiten van jeugdwedstrijden bij Conventus.


Voor meer informatie: Neem contact op met de scheidsrechterscoördinatoren Theo Winters en/of Jos de Kok voor de korfbalscheidsrechters (ktc@svconventus.nl) en voor handbalscheidsrechters Marco Bosma (htc@svconventus.nl).

bottom of page