top of page
opzeggen_lidmaatschap_klein.jpg
Regels beëindigen lidmaatschap Conventus

Om verwarring en miscommunicatie te voorkomen, wordt hier uitgelegd wat de regels zijn van de beëindiging van het lidmaatschap. Tevens wordt uitgelegd waarom deze regels gehanteerd worden.

Regels beëindiging lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap (spelend lid of rustend lid) blijkt toch niet voor iedereen duidelijk te zijn. De vereniging Conventus (net als elk andere sportvereniging) werkt met een jaarcontributie. Vandaar dat het lidmaatschap kan worden opgezegd alleen per einde van het sportseizoen, dus 30 juni aankomend.

 

Het opzeggen van het lidmaatschap na deze datum is (financieel) niet mogelijk, om de volgende redenen:

  1. Voor de leden die op 1 juli op de ledenlijst vermeld staan, wordt bondscontributie voor het gehele aankomend seizoen betaald aan de sportbond. Tussentijdse opzegging zou betekenen, dat deze kosten op de schouders van andere leden terecht komen. De contributiebedragen zijn hierop ook gebaseerd (verenigingsdeel en sportdeel)

  2. De financiële huishouding van de vereniging is gebaseerd op het aantal leden per eerder genoemde datum. Voor deze leden moet er veldhuur, zaalhuur en andere vaste kosten worden voldaan. Ook bij deze reden geldt, dat bij tussentijdse opzegging de kosten op de schouders gelegd worden bij de andere leden.

  3. De technische commissies van beide sporttakken maken per eerder genoemde datum de balans op en delen de leden op in teams. Tussentijdse opzegging zou kunnen betekenen, dat de teams incompleet raken/zijn en de teamgenoten worden gedupeerd. Beide sporttakken zijn teamsporten.

 

Het bestuur zal bovenstaande regels strikt en consequent toepassen. Als het voor de één geldt, dan geldt het ook voor de ander. Tevens heeft een ieder hiermee ingestemd (tijdens ledenvergaderingen) en staan de regels duidelijk vermeld op het aanmeldingsformulier, lidmaatschapsbevestiging en op de website.

 

Wanneer er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dit graag. Je kunt hier het best contact opnemen met Niels van Iwaarden, onze penningmeester. Hij is te bereiken via e-mail: penningmeester@svconventus.nl

bottom of page