top of page

Documenten/Downloads

 

Onderstaand vind je alle documenten die van belang zijn binnen onze vereniging. Dit zijn o.a. de regels van SV Conventus enhet inschrijf- en opzeggingsformulier.

Bij elke vereniging horen belangrijke documenten, zoals:

 

 • De statuten vastgelegd bij de notaris

 

 • Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van wat in de statuten is bepaald.

 

 • De clubregels waarin de volgende onderwerpen besproken worden:

  • Wat zijn de rechten en plichten van een lid?

  • Wat verwacht SV Conventus van haar leden, de ouders, belangstellenden, het publiek en van haar vrijwilligers?

  • Spelregels van een grote, actieve sportclub

  • Normen en waarden van SV Conventus
    

 • Bestuursreglement "alcohol in sportkantines". Conventus is verplicht volgens artikel 9 van de Drank- en Horecawet een bestuursreglement te hebben
   

 • Huis- en gedragsregels Alchohol en Drugs. Deze huis- en gedragsregels zijn ook te vinden op een bord in de kantine van Conventus.

 • Privacy Policy

Overige documenten/downloads

 

Inschrijfformulier voor handbal/korfbal SV Conventus

 

Opzegformulier voor handbal/korfbal SV Conventus

 

Handleiding Digitaal wedstrijdformulier voor handbal

 

Reisdeclaratieformulier voor het gemaakte reiskosten 

bottom of page