Documenten/Downloads

 

Onderstaand vind je alle documenten die van belang zijn binnen onze vereniging. Dit zijn o.a. de regels van SV Conventus enhet inschrijf- en opzeggingsformulier.

Bij elke vereniging horen belangrijke documenten, zoals:

 

 • De statuten vastgelegd bij de notaris

 

 • Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van wat in de statuten is bepaald.

 

 • De clubregels waarin de volgende onderwerpen besproken worden:

  • Wat zijn de rechten en plichten van een lid?

  • Wat verwacht SV Conventus van haar leden, de ouders, belangstellenden, het publiek en van haar vrijwilligers?

  • Spelregels van een grote, actieve sportclub

  • Normen en waarden van SV Conventus
    

 • Bestuursreglement "alcohol in sportkantines". Conventus is verplicht volgens artikel 9 van de Drank- en Horecawet een bestuursreglement te hebben
   

 • Huis- en gedragsregels Alchohol en Drugs. Deze huis- en gedragsregels zijn ook te vinden op een bord in de kantine van Conventus.

 • Privacy Policy

Overige documenten/downloads

 

Aanmeldingsformulier voor handbal/korfbal SV Conventus

 

Opzegformulier voor handbal/korfbal SV Conventus

 

Handleiding Digitaal wedstrijdformulier voor handbal

 

Reisdeclaratieformulier voor het gemaakte reiskosten 

SV Conventus

Develsingel 7a
3333 LD Zwijndrecht
E-mail: info@svconventus.nl

Tel: (078) 619 18 44 (kantine)

Het lidmaatschap van Sportvereniging Conventus wordt aangegaan voor een geheel verenigingsjaar. Dit verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende seizoen geldt dat je dit schriftelijk of middels e-mail voor 31 mei moet aangeven bij het secretariaat en/of ledenadministratie van de vereniging. Meer informatie

 • Facebook - Black Circle

© 2021 SV Conventus

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now