top of page

Commissies

 

Het bestuur van SV Conventus wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester, secretaris en vier algemene leden met ieder hun eigen portefeuille. Het bestuur legt verantwoording af in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Dagelijks bestuur
 

Bianca Noordhuizen

Niels van Iwaarden

Kayleigh Vos

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

 

Handbal Technische Commissie
 

Cynthia Brand

Miranda Baaijens

Chantal Buster

Swen Stok         

Cynthia Brand        Marco Bosma     

Janny de Jong

Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat 

Coördinator heren

Coördinator dames

Coördinator jeugd

Coördinator scheidsrechters

Ledenadministratie

Korfbal Technische Commissie
 

vacant

Cock Prins   

Priscilla Zijlmans

Ilona Schreuders

Danielle winters

Amber Zinsmeister

Voorzitter KTC

Lid KTC

Voorzitter JKTC/Bestuurslid

lid JKTC

lid JKTC

lid JKTC

Kantine Commissie
 

Jan 't Hart

 

 

Bestuurslid

 

 

Activiteiten Commissie
 

Thomas Streefkerk

Kayleigh Vos

Miranda 't Hart-Schot 

Voorzitter/Bestuurslid

Coördinator Jeugdactiviteiten

Hoofd kampleiding

Sponsoring 
 

Niels van Iwaarden

Patrick Straver

Kees Streefkerk

 

Contactpersoon

Pers

Fotografie

bottom of page