top of page

Ongewenst gedrag

 

De sportbonden en NOC*NSF hebben in de afgelopen jaren al een aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op het gebied van preventie en repressie van seksuele intimidatie. Er zijn extra instrumenten beschikbaar om seksuele intimidatie tegen te gaan. Zo is er een online toolkit voor sportverenigingen ontwikkeld en is het registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie in de sport gereed..

Voorkomen van seksuele intimidatie

SV Conventus wil alle mogelijke maatregelen inzetten om seksuele intimidatie te voorkomen. De kracht van de maatregelen is dat zij een samenhangend geheel vormen en ook als zodanig ingezet zullen worden. Daarbij ligt de focus op preventie om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zal er streng opgetreden worden in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag.

De maatregelen die wij treffen, zijn als volgt:

 

  • Wij er voor gaan zorgen dat alle vrijwilligers die met onze jeugdleden werken VOG-verklaringen hebben;

  • Dat men zich binnen SV Conventus houdt aan de “gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie”, opgesteld door NOC*NSF;

  • Er een aannamebeleid is voor vrijwilligers die met jeugdleden willen werken;

  • Er een vertrouwenspersoon aangewezen is;

  • Er een meldprotocol is om seksuele intimidatie aan te melden.

Vertrouwenspunt Sport en vertrouwenspersonen

Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Men kan hier terecht kan voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande Seksuele Intimidatie in de sport. Het Vertrouwenspunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen geven regionale ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

Vertrouwenspersoon

Janny de Jong

078-6194358

Verstuur e-mail

bottom of page