top of page
Nieuwe Algemene Ledenvergadering  26 november 2019

vanaf 19.30 uur 

Naar aanleiding van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2019, waarbij is gebleken dat er vele vragen zijn van onze leden met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsverband Drechtsteden handbal, is besloten om een nieuwe ledenvergadering te beleggen.

 

Het bestuur van SV Conventus nodigt daarom alle leden uit voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

 

Dinsdag 26 november 2019 uur om 19.30 uur in onze kantine.

 

De agenda voor die avond zal zijn:

 

  1. Opening

  2. Notulen 26 oktober JALV 2019

  3. Samenwerking Drechtsteden

  4. Conventus 2.0

  5. Rondvraag

  6. Sluiting

 

De notulen van de vergadering van 26 oktober jl. zijn op te vragen bij het secretariaat via secretaris@svconventus.nl.

 

Wij beseffen uiteraard dat dit een trainingsavond betreft. In het belang van de vereniging en in overleg met de trainers hebben wij echter besloten om voor deze avond te kiezen en wij hopen dan ook op een grote opkomst zodat meer duidelijkheid kan worden gegeven en vragen kunnen worden beantwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens het bestuur,

Miranda Offermans, Secretaris

bottom of page