Nieuwe Algemene Ledenvergadering  26 november 2019

vanaf 19.30 uur 

Naar aanleiding van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2019, waarbij is gebleken dat er vele vragen zijn van onze leden met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsverband Drechtsteden handbal, is besloten om een nieuwe ledenvergadering te beleggen.

 

Het bestuur van SV Conventus nodigt daarom alle leden uit voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

 

Dinsdag 26 november 2019 uur om 19.30 uur in onze kantine.

 

De agenda voor die avond zal zijn:

 

  1. Opening

  2. Notulen 26 oktober JALV 2019

  3. Samenwerking Drechtsteden

  4. Conventus 2.0

  5. Rondvraag

  6. Sluiting

 

De notulen van de vergadering van 26 oktober jl. zijn op te vragen bij het secretariaat via secretaris@svconventus.nl.

 

Wij beseffen uiteraard dat dit een trainingsavond betreft. In het belang van de vereniging en in overleg met de trainers hebben wij echter besloten om voor deze avond te kiezen en wij hopen dan ook op een grote opkomst zodat meer duidelijkheid kan worden gegeven en vragen kunnen worden beantwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens het bestuur,

Miranda Offermans, Secretaris

SV Conventus

Develsingel 7a
3333 LD Zwijndrecht
E-mail: info@svconventus.nl

Tel: (078) 619 18 44 (kantine)

Het lidmaatschap van Sportvereniging Conventus wordt aangegaan voor een geheel verenigingsjaar. Dit verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende seizoen geldt dat je dit schriftelijk of middels e-mail voor 31 mei moet aangeven bij het secretariaat en/of ledenadministratie van de vereniging. Meer informatie

  • Facebook - Black Circle

© 2019 SV Conventus

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now